Avís legal

El lloc web i el domini riudelan.com corresponen a RiudeLAN, de titularitat Associació de joves RiudeLAN, amb CIF G55135735, amb localitat física a Riudellots de la Selva, Espanya (CP 17457) i correu electrònic info@riudelan.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a RiudeLAN, o en tercers que han autoritzat el seu ús.

RiudeLAN presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. RiudeLAN autoritza el seu ús exclusivament amb aquestes finalitats.

Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a RiudeLAN, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a webnerstudio.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

A pesar que RiudeLAN actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

Per això RiudeLAN manifesta que les referències dels serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a RiudeLAN fins a la contractació expressa d’una comanda.

RiudeLAN es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.

RiudeLAN no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius en aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol.

Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Desplaça cap amunt